in giấy tiêu đề – giấy ford

Giấy tiêu đề in offset 4 màu trên giấy Fort định lượng 100gsm, in đủ màu theo thiết kế bao gồm cả hình ảnh.

BẢNG GIÁ IN GIẤY TIÊU ĐỀ

Số lượng Giá / Tờ Tổng Cộng
100 2,500 250,000
200 2000 400,000
300 1,700 510,000
400 1,500 600,000
500 1,300 700,000
1.000 1,090 1,090,000
2.000 950 1,900,000

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi 096-808-3954

Category: