Mẫu giấy khen truyền thống bên dưới được sử dụng chỉ cho khách hàng đặt in tại In Tuổi Trẻ.

Bạn chọn một mẫu giấy khen mình ưng ý và gửi file ảnh hoặc tên của mẫu đó cho In Tuổi Trẻ. Chúng tôi sẽ bắt trước phong cách thiết kế bạn đã chọn để thiết kế giấy khen truyền thống của bạn.

*Các thông tin trên giấy khen mẫu đã được thay đổi

Bạn có thắc mắc, hãy gọi: 096 808 3954 – 028 3500 2581