in giấy tiêu đề – giấy ford


Giấy tiêu đề in offset 4 màu trên giấy Fort định lượng 100gsm, in đủ màu theo thiết kế bao gồm cả hình ảnh.

BẢNG GIÁ IN GIẤY TIÊU ĐỀ

Số lượng Giá / Tờ Tổng Cộng
100 2,500 250,000
200 2000 400,000
300 1,700 510,000
400 1,500 600,000
500 1,300 700,000
1.000 1,090 1,090,000
2.000 950 1,900,000