Vouchers / Coupons printing

TRUE COLOR PRINTING, FREE PROOFING

Print vouchers / coupons on fine art paper
Print vouchers / coupons on Couche paper

PRICE LIST OF VOUCHERS / COUPONS ON FINE ART PAPER

Số lượng10*14cm10*21cm
1-6012.100đ/cái14.900đ/cái
61-12011.200đ/cái13.800đ/cái
121-18010.300đ/cái12.700đ/cái
181-2409.400đ/cái11.600đ/cái
241-3008.500đ/cái10.400đ/cái
301-3607.600đ/cái9.300đ/cái
361-4206.700đ/cái8.200đ/cái
421-4805.800đ/cái7.100đ/cái
481 - 5404.900đ/cái6.000đ/cái
541-6003.900đ/cái4.800đ/cái
*Bạn cần in kích thước khác vui lòng liên hệ
*Giá chưa gồm 10%VAT

PRICE LIST OF VOUCHERS / COUPONS ON COUCHE PAPER

Số lượng10*14cm10*21cm
1-608.400đ/cái11.000đ/cái
61-1207.800đ/cái10.00đ/cái
121-1807.200đ/cái9.500đ/cái
181-2406.500đ/cái8.700đ/cái
241-3005.900đcái7.800đ/cái
301-3605.300đ/cái7.000đ/cái
361-4204.600đ/cái6.200đ/cái
421-4804.000đ/cái5.300đ/cái
481 - 5403.400đ/cái4.500đ/cái
541-6002.700đ/cái3.600đ/cái
*Bạn cần in kích thước khác vui lòng liên hệ
*Giá chưa gồm 10%VAT

Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi

096 808 3954 082 3500 1581

ĐC: 25 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1, HCM

[GIỜ LÀM VIỆC: SÁNG: 8:00 - 12:00 / CHIỀU: 1:30 - 5:30] Lưu


Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Advertsing

Advertsing