Top 10 Illustrator Plugins To Download In 2019

Là designer bạn chắc chắn là đã biết và sử dụng nhiều plugin của Phototshop, nhưng đối với plugin cho Illustrator AI thì không phải ai cũng đã trừng sử dụng.

Cũng tương tự như plugin cho Photoshop, Plugin cho Illustrator AI cũng sẽ giúp bạn thực hiện các lệnh phức tạp nhanh hơn nhiều.

Bên dưới là link download Plugin cho AI – Illustrator miễn phí

https://inkbotdesign.com/illustrator-plugins/