Tạo hiệu ứng chữ hoạt hình 3D trong Adobe Photoshop

Tạo hiệu ứng chữ hoạt hình 3D trong Adobe Photoshop

Trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo ra một hiệu ứng chữ phim hoạt hình đơn giản, bằng cách sử dụng một mẫu hoa văn pattern và layer style.

Hiệu ứng chữ mà chúng ta sẽ tạo là một phần của Cartoon and Comic Book Styles từ bộ Cartoon and Comic Book Collection của tôi.

Cartoon and Comic Book Styles
Cartoon and Comic Book Styles

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong hướng dẫn này:

Trước khi bắt đầu tạo hiệu ứng chữ hoạt hình, tải về và cài đặt phông chữ và mẫu hoa văn vào trong Photoshop của bạn, và đồng thời tải luôn hình nền về.

Chúng ta sẽ sử dụng hình nền Stars (Các ngôi sao) từ tài nguyên kèm theo như là hình nền cho tài liệu. Nó là một file JPG có kích thước 850 x 600. Vào File > Open và mở file star-background.jpg

Star Background

Hiệu ứng chữ này được tạo thành từ một layer, vì thế bạn có thể lưu nó như là một style mới trong bảng Styles của bạn khi bạn đã thực hiện xong.

Chọn Công cụ Type và chọn phông chữ Brady Bunch Remastered. Thiết lập Font Size khoảng 212 pt. Viết chữ hoa “SMASH!” và với bất kỳ màu nào mà bạn thích.

Type tool

Bây giờ chúng ta cần phải giãn khoảng cách giữa các chữ cái. Chọn layer chữ, và sau đó vào khung Character và thay đổi Tracking thành -20. Nếu bạn không thể thấy biểu tượng khung Character Panel, thì vào Type > Panels > Character Panel.

Font tracking

Bước cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu áp dụng layer style là làm cong chữ của chúng ta. Nhấp chuột phải lên layer chữ và chọn Warp Text từ trình đơn. Thiết lập Style là Arc, chọn Horizontal, và thiết lập Bendlà 30% và Horizontal Distortion là -30%. Bây giờ nhấn OK để áp dụng các thay đổi.

Warp text

Chọn layer SMASH! và nhấp đôi chuột lên layer để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Stroke với các thiết lập sau:

 • Size: 10 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Shape Burst
 • Angle: 0°
 • Tích vào hộp đánh dấu Dither
 • Thiết lập Gradient với hai 2 điểm dừng:
 • Điểm dừng đầu tiên thiết lập Color #f80000 và Location là 45%
 • Điểm dừng thứ hai thiết lập Color #000000 và Location là 59%
Add a Stroke

Thêm một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal với Color là #fff000
 • Opacity: 100%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 180°
 • Distance: 3 px
 • Choke: 100%
 • Size: 0 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
Add an Inner Shadow

Thêm một hiệu ứng Satin với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal với Color là #fff000
 • Opacity: 100%
 • Angle: 90°
 • Distance: 2 px
 • Size: 0 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
 • Bỏ đánh dấu Invert nếu nó đã được đánh dấu
Add a Satin

Thêm một Color Overlay với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Nhấp vào hộp Color và chọn màu #fff000
 • Opacity: 100%
Add a Color Overlay

Thêm một Pattern Overlay với các thiết lập sau:

 • Nhấp lên hộp Pattern và chọn mẫu hoa văn Red Dots
 • Opacity: 100%
 • Scale: 100%

Bây giờ bạn có thể thay đổi vị trí của mẫu hoa văn: chỉ cần nhấp chuột trái và kéo lên trên chữ trong tài liệu và di chuyển mẫu hoa văn lên hoặc xuống.

Add a Pattern Overlay

Thêm một Outer Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Thiết lập Color là #fff000
 • Technique: Softer
 • Spread: 94%
 • Size: 11 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
Add an Outer Glow

Ở bước cuối cùng, thêm một Drop Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply và chọn màu Color là #000000
 • Opacity: 100%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 120°
 • Distance: 8 px
 • Spread: 100%
 • Size: 20 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased

Nhấn OK để áp dụng layer style.

Add a Drop Shadow

Trong hướng dẫn này, bạn học cách làm một hiệu ứng chữ hoạt hình trong Adobe Photoshop.

Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo và uốn cong chữ của chúng ta, và sau đó chúng ta thêm nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo ra hiệu ứng chữ cuối cùng của chúng ta.

Final Result

Tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với hướng dẫn này, và nếu như bạn thích hiệu ứng cuối cùng, đừng quên lưu style này vào trong bảng Layer Styles để dùng cho các dự án sau này của bạn.

Hiệu ứng chữ mà chúng tạo chỉ là một phần của Cartoon and Comic Book Styles.

Bản dịch từ Envato Tuts+

Nhận xét của bạn?

Cách tạo Action với hiệu ứng chữ lông thú như thật trong Photoshop

25 Tháng Tám, 2018

Hướng dẫn tạo hiệu ứng tranh tường đường phố trong Photoshop

25 Tháng Tám, 2018