Sắp xếp lại Artboards trong Illustrator (ai)

Sắp xếp thứ tự artboards trong Illustrator Trong quá trình chỉnh sửa thiết bạn đã xóa và thêm một số trang nên các artboards không còn đúng với thứ tự của thiết kế, điều này đãn đến file xuất ra của bạn có các trang không nằm đúng theo thứ tụ. Sắp xếp lại Artboards … Đọc tiếpSắp xếp lại Artboards trong Illustrator (ai)