Lịch treo tường Bourjart

350,000

*Miễn phí chỉnh sửa cho và giảm 50% cho khách hàng đặt in.

Thông tin mẫu thiết kế lịch tường

  • Size; A3, 297×420 mm
  • CMYK colors
  • 12 tháng + Bìa
  • 3 tháng trên 1 trang
  • Logo + Thông tin công ty + ghi chú + ảnh
  • Thiết kế đầy đủ lớp
  • Chỉnh sửa được toàn bộ nội dung
  • Định dạng File: INDD (CS4+), IDML (CS4+), PDF Preview

*Ảnh trong thiết kế chỉ là minh họa, giá không bao gồm anh

*Giá ảnh là 5.000đ / ảnh. Chọn ảnh bất kỳ tại http://shutterstock.com

Mô tả

Lưu

Lưu

Lưu

LưuLưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Advertsing