Printing Price List

Số lượngIn 1 MặtIn 2 Mặt
1 – 4 hộp130.000đ/hộp190.000đ/hộp
5 – 9 hộp120.000đ/hộp170.000đ/hộp
10– 20 hộp110.000đ/hộp160.000đ/hộp
*In đúng màu, miễn phí in thử . Miễn phí gửi mẫu giấy mỹ thuật đến tận nơi >>NHẬN MẪU GIẤY

Số lượngGiá / Blốc
5 hộp170.000đ / bloc 5 hộp
10 hộp270.000đ / bloc 10 hộp
20 hộp420.000đ / bloc 20 hộp
Số lượngIn 1 MặtIn 2 Mặt
1 – 4 hộp120.000đ/hộp170.000đ/hộp
5 – 9 hộp110.000đ/hộp160.000đ/hộp
10– 20 hộp100.000đ/hộp150.000đ/hộp
Số lượngIn 1 MặtIn 2 Mặt
1 – 4 hộp100.000đ/hộp140.000đ/hộp
5 – 9 hộp90.000đ/hộp130.000đ/hộp
10– 20 hộp85.000đ/hộp120.000đ/hộp
Số lượng

Quantity
Giá / Cái

Price/ item
Tổng Cộng

Total
50090004,500,000
1.0006,5006,500,000
2.0004,5009,000,000
Số lượngGiá / CáiTổng Cộng
1003,500350,000
2002,600520,000
3002,400720,000
4002,100840,000
5001,900950,000
1.0001,6501,650,000
Số lượngGiá / CáiTổng Cộng
1003,900390,000
2003,100620,000
3002,900870,000
4002,7001,080,000
5002,3001,150,000
1.0001,8501,850,000
Số lượngGiá / CáiTổng Cộng
1004,800480,000
2004,000800,000
3003,7001,110,000
4003,5001,400,000
50033001,650,000
1.0002,8502,850,000
Số lượngGiá / TờTổng Cộng
1002,500250,000
2002000400,000
3001,700510,000
4001,500600,000
5001,300700,000
1.0001,0901,090,000
2.0009501,900,000
Số lượngGiá / Cái
1 - 525,000đ
6 - 922,000đ
10 - 20 18,000đ
21 - 3016,000đ
31 - 5014,000đ
[table “” not found /]

Số LượngThẻ 1 MặtThẻ 2 Mặt
1 - 530.000đ40.000đ
6 - 1020.000đ27.000đ
11 - 1518.000đ24.000đ
16 - 2017.000đ22.000đ
21 - 3016.000đ20.000đ
31 - 4015.000đ18.000đ
41 - 5014.000đ17.000đ
Hơn 5013.000đ16.000đ
S.LượngA5 - 1 mặt
(14.8*21cm)
A4 - 1 mặt
(21*29.7cm)
A5 -2 mặt
(14.8*21cm)
A4 - 2 mặt
(21*29.7cm)
1.000-1.100.000
-1.100.000
2.0001.160.000 1.700.000 1.160.000 1.700.000
3.000----
4.0001.860.000 2.800.0001.860.000 2.800.000
5.000-3.300.000

-3.300.000
6.000----
8.0002.950.000-2.950.000-
10.0003.400.000 4.800.000 3.400.000 4.800.000
*Thời gian giao hàng từ 4 - 5 ngày làm việc
*Giá chưa bao gồm 10% VAT, chưa phí vận chuyển, chưa phí cấn gấp
S.LượngA6 - 1 mặt
(10*15cm)
(10*20)cm- 1 mặtA6 - 2 mặt
(10*15cm)
(10*20)cm - 2 mặt
3.000-1.200.000-1.200.000
4.0001.250.000-1.250.000-
5.000----
6.000-1.760.000-1.760.000
8.0001.950.000-1.950.000-
10.000----
15.000--
20.000--
*Thời gian giao hàng từ 4 - 5 ngày làm việc
*Giá chưa bao gồm 10% VAT
Số lượngGiấy MT Cao CấpGiấy MT Trung CấpGiấy MT Phổ Thông
1-4919.000đ/thiệp17.000đ/thiệp14.000đ/thiệp
50-9917.000đ/thiệp16.000đ/thiệp13.000đ/thiệp
Từ 10016.000đ/thiệp15.000đ/thiệp12.000đ/thiệp
*Giá chưa bao gồm 10% VAT
Số lượng10*14cm10*21cm
1-608.400đ/cái11.000đ/cái
61-1207.800đ/cái10.00đ/cái
121-1807.200đ/cái9.500đ/cái
181-2406.500đ/cái8.700đ/cái
241-3005.900đcái7.800đ/cái
301-3605.300đ/cái7.000đ/cái
361-4204.600đ/cái6.200đ/cái
421-4804.000đ/cái5.300đ/cái
481 - 5403.400đ/cái4.500đ/cái
541-6002.700đ/cái3.600đ/cái
*Bạn cần in kích thước khác vui lòng liên hệ
*Giá chưa gồm 10%VAT
Số lượng10*14cm10*21cm
1-6012.100đ/cái14.900đ/cái
61-12011.200đ/cái13.800đ/cái
121-18010.300đ/cái12.700đ/cái
181-2409.400đ/cái11.600đ/cái
241-3008.500đ/cái10.400đ/cái
301-3607.600đ/cái9.300đ/cái
361-4206.700đ/cái8.200đ/cái
421-4805.800đ/cái7.100đ/cái
481 - 5404.900đ/cái6.000đ/cái
541-6003.900đ/cái4.800đ/cái
*Bạn cần in kích thước khác vui lòng liên hệ
*Giá chưa gồm 10%VAT

Advertsing