Định dạng file: vector EPS và AI – Font chữ: đính kèm font – Ảnh nếu có: nhúng trong file
Cách mua thiết kế: nhấp vào mẫu thiết kế / nhấp chuột phải / Save As / sau đó gửi file đã lưu tới in@ituoitre.com để mua