Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

Có 8 loại ấn phẩm thông dụng thường được sử dụng trong in ấn, bên dưới là kích thước tiêu chuẩn của các loại ấn phẩm này

Kích thước Danh thiếp: 5,5 x 9 cm hoặc 5,4 x 9 cm
Kích thước  Giấy tiêu đề: 21 x 29,7 (A4 chuẩn không cần chỉnh trên toàn thế giới)
Kích thước  Bao thư nhỏ: 12 x 22cm
Kích thước  Bao thư trung: 17 x 23cm
Kích thước  Bao thư lớn: 25 x 35cm
Kích thước  Tờ gấp 2, gấp 3: 21 x 29,7 (A4)
Kích thước  Folder: 22 x 31, tay giữ giấy: cao 7cm
Kích thước  Brochure: 21 x 29.7
*Ghi chú cho brochure: số trang của 1 cuốn sách hoặc 1 quyển sổ bấm kim giữa phải chia hết cho 4, bởi nó được tạo thành từ những tờ (mỗi tờ đôi có 4 mặt)

Kích thước tiêu chuẩn của một ấn phẩm được quyết định dựa trên các kích thước giấy in offset theo tiêu chí sử dụng tối đa diện tích giấy in.

Nhận xét của bạn?

Hướng dẫn mở file EPS trong Corel, Photoshop, Illustrator

30 Tháng Tư, 2018

Cách mở file PDF nhiều trang cùng lúc trong Illustrator (ai)

30 Tháng Tư, 2018