Hướng dẫn thiết kế online và đặt hàng

1. Chọn sản phẩm

 • Chọn sản phẩm / nhấp vào hình hoặc tên sản phẩm để xem chi tiết
Nhấp vào ảnh hoặc tên sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm

2. Tùy chọn đặt hàng

 • Tùy chọn các thuộc tính của sản phẩm mà bạn muốn đặt hàng
 • Nhấp nút Thiết kế hoặc Upload

3. Mở ứng dụng thiết kế online

 • Nhấp nút Thiết Kế Online để vào chọn mẫu
Nhấp nút Thiết Kế Online

4. Chọn mẫu và chỉnh sửa thiết kế

 • Chọn 1 mẫu thiết kế ở ô bên trái
 • Chỉnh sửa thiết kế ỏ ô bên phải
 • Nhấp nút đặng hàng ở trên cùng góc phải

*Xem video hướng dẫn thiết kế ở cuối trang

5. Đặt hàng

 • Chọn hình thức giao hàng
 • Nhấp nút Tiến Hành Thanh Toán

6. Cập nhật giỏ hàng

 • Nhập vào số lượng sản phẩm bạn muốn đặt hàng
 • Chọn lại hình thức giao hàng khác nếu bạn có thay đổi
 • Nhấp nút Tiến Hành Thanh Toán

7. Thanh toán

 • Điền thông tin người đặt hàng và địa chỉ giao hàng
 • Chọn hình thức thanh toán
 • Nhấp nút Đặt Hàng

8. Đặt hàng thành công

 • Nếu bạn đã đặt hàng thành công, chi tiết đơn hàng của bạn sẽ hiển thị như hình bên dưới.
 • Làm theo hướng dẫn để chuyển khoản ngân hàng nếu bạn đã chọn thanh toán chuyển khoản
 • Kiểm tra email để xem lại chi tiết đơn hàng và hướng dẫn thanh toán khi cần

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ONLINE BÊN DƯỚI

VIDEO HƯỚNG DẪN CHUNG

Thêm ảnh từ thiết bị của bạn vào thiết kế

Thêm chữ vào thiết kế

Thêm clipart (ảnh vẽ) vào thiết kế

Sắp xếp các đối tượng