Hướng dẫn mở file EPS trong Corel, Photoshop, Illustrator

Hướng dẫn mở file EPS trong Corel, Photoshop, Illustrator

Bạn có thể mở file EPS với các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator và Corel.

MỞ FILE EPS TRONG COREL:
1. Vào menu File / Open (hoặc Import).
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Import

MỞ FILE EPS TRONG PHOTOSHOP:
1. Vào menu File / Open
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open
3. Chọn kích thước muốn đặt tại ô WidthHeight, Nhập vào độ phân giải (DPI) tại ô Resolution
4. Nhấp Ok để mớ file eps

MỞ FILE EPS VỚI ILLUSTRATOR:
1. Vào menu File / Open hoặc Place
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Place
*Nếu bạn muốn chỉnh sửa file gốc eps là một file vector. Hãy chọn cách mở là Place và bỏ chọn Link khi place file eps. Xem video minh họa

Nhận xét của bạn?

Các loại giấy phổ biến được sử dụng trong in ấn

30 Tháng Tư, 2018

Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

30 Tháng Tư, 2018