Mở file EPS trong Corel, Illustrator và Photoshop

Mở file EPS trong Corel, Illustrator và Photoshop

Mở file EPS với Corel, Illustrator và Photoshop

EPS là một định dạng file rât đặc biệt thường được lưu xuất ra từ phần mềm thiết kế đồ họa Illustrator hoặc Corel, EPS thường là định dạng file vector và thường được sử dụng cho in ấn khổ lớn. Các designer thường chọn xuất thiết kế của mình sang file EPS để đặt được chất lượng in ấn tốt nhất nhưng dung lượng lại không quá cao như các file gốc trên phần mềm thiết kế của họ.

Bạn có thê mở file EPS với hầu hết các phần mềm thiết kế quen thuộc của bạn như Photoshop, Illustrator và Corel. Đặc biệt khi mở file EPS với Photoshop bạn có thể tùy chọn độ phân giải ngay khi mở file.

Bên dưới là hương dẫn cách bạn mở file EPS lần lượt trên các phần mềm Corel, Illustrator và Photoshop.

MỞ EPS TRONG COREL:
1. Vào menu File / Open (hoặc Import).
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Import

MỞ EPS TRONG PHOTOSHOP:

1. Vào menu File / Open
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open
3. Chọn kích thước muốn đặt tại ô Width và Height, Nhập vào độ phân giải (DPI) tại ô Resolution
4. Nhấp Ok để mớ file eps

FILE EPS VỚI ILLUSTRATOR:
1. Vào menu File / Openhoặc Place
2. Chọn file cần mở / nhấp nút Open hoặc Place
*Nếu bạn muốn chỉnh sửa file gốc eps là một file vector. Hãy chọn cách mở là Place và bỏ chọn Link khi place file eps. Xem video minh họa ở bên dưới

Xem hướng dẫn trên Youtube tại đây https://www.youtube.com/watch?v=usG_LA1fWo8

Viết một bình luận