Nếu bạn đã có file để in, hãy gửi file của bạn bằng cách hoàn thành mẫu bên dưới.

Các định dạng file bạn có thể gửi: *.ai, *.cdr, *.pdf,m *.psd, *.tiff, *.tif. Dung lượng tối đa 25mb

Bạn có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, đừng ngần ngại gọi:

028 3500 1581 | 096 808 3954