Định lượng giấy GSM là gì?

Định lượng giấy GSM là gì?

Định lượng giấy phản ảnh cho độ dày của tờ giấy và cân nặng của một giấy trên mỗi m2, có giá trị phổ biến từ 70 đến 300gsm
Định lượng giấy hay GSM được hiểu là “Gram trên mỗi mét vuông” là từ viết tắt từ tiếng Anh và hay được viết dưới kiểu chữ thường gsm ‘Grams per Square Meter’. Như thế định lượng giấy càng cao thì giấy càng dày hoặc càng nặng. Các định lượng giấy thường cách nhau mỗi 10gsm.

Giấy Fort thường có các định lượng 60gsm, 70gsm, – 120gsm. Giấy Couche, giấy Britol thường có định lượng thấp nhất là 80gsm và cao nhất là 300gsm. Có một vài loại giấy có địng lượng thấp hơn 60gsm hoặc cao hơn 300gsm nhưng rất hiếm. Để có được định lượng giấy dày hơn 300gsm thường người ta sử dụng phương pháp bồi hai tờ giấy với nhau bằng cách sử dụng keo chuyên dụng để kết dính hai tờ giấy với nhau và trông nó như một.

Nhận xét của bạn?

Các loại giấy phổ biến được sử dụng trong in ấn

30 Tháng Tư, 2018