Thiết kế đồ họa

Dịch vụ thiết kế đồ họa giá cạnh tranh, thời gian hoàn thành nhanh chóng chỉ trong 1 – 2 ngày.

Đặt thiết kế online và không cần đặt cọc, chỉ thanh toán khi hài lòng với mẫu thiết kế

Chọn một dịch vụ

Và bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong 1 - 2 ngày

Nếu bạn là người theo trường phái đơn giản và đề cao tính hiệu quả, dịch vụ thiết kế đồ họa của In Tuổi Trẻ là rất phù hợp để bạn chọn lựa.

Thiết kế logo

Dịch vụ thiết kế logo phù hợp cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và các chuyên gia. Bạn sẽ nhận được khoảng 3 mẫu thiết kế logo trong 1- 2 ngày làm việc.

Bạn không cần đặt cọc khi đặt hàng thiết kế logo.
Bạn không phải thanh toán nếu không hài lòng với thiết kế logo.

Quan trọng: dịch vụ thiết kế danh thiếp chỉ dành cho khách hàng đang đặt in ấn tại In Tuổi Trẻ. 

Nếu bạn có nhu cầu in ấn và cần thiết kế danh thiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo in bạn trước khi đặt thiết kế.

Thiết kế logo: 250.000 đ

Thiết kế danh thiếp

Thiết kế mới một danh thiếp hoặc thiết kế lại một danh thiếp đã có của bạn bao gồm cả vẽ lại logo đơn giản. Bạn sẽ nhận được khoảng 2 mẫu thiết kế danh thiếp trong 1- 2 ngày làm việc.

Bạn không cần đặt cọc khi đặt hàng thiết kế danh thiếp danh thiếp.
Bạn không phải thanh toán nếu không hài lòng với thiết kế danh thiếp.

Quan trọng: dịch vụ thiết kế logo chỉ dành cho khách hàng đang đặt in ấn tại In Tuổi Trẻ. 

Nếu bạn có nhu cầu in ấn và cần thiết kế logo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo in bạn trước khi đặt thiết kế.

Thiết kế danh thiếp: 100.000 đ

Thiết kế bao thư

Thiết kế bộ bao thư gồm bao thư lớn, bao thư trung và bao thư nhỏ. Bạn sẽ nhận được khoảng 3 mẫu thiết kế logo trong 1- 2 ngày làm việc.

Bạn không cần đặt cọc khi đặt hàng thiết kế danh thiếp danh thiếp.
Bạn không phải thanh toán nếu không hài lòng với thiết kế danh thiếp.