Tạo chuyển sắc (Gradient ) chữ (text) trong Illustrator

Tạo chuyển sắc cho một hình vẽ thì quá đơn giản, nhưng tạo chuyển sắc cho chữ chưa convert thì rất ít designer biết cách Câu hỏi: Làm thế nào để tôi đặt một gradient chuyển sắc trên văn bản trong Illustrator mà không cần convert chữ? Câu trả lời: Tạo văn bản gradient trong … Read more Tạo chuyển sắc (Gradient ) chữ (text) trong Illustrator

Top 10 Plugin cho Illustrator

Là designer bạn chắc chắn là đã biết và sử dụng nhiều plugin của Phototshop, nhưng đối với plugin cho Illustrator AI thì không phải ai cũng đã trừng sử dụng. Cũng tương tự như plugin cho Photoshop, Plugin cho Illustrator AI cũng sẽ giúp bạn thực hiện các lệnh phức tạp nhanh hơn nhiều. … Read more Top 10 Plugin cho Illustrator