Các phím tắt thường dùng trong phần mềm thiết kế đồ họa AI – Illustrator

Sử dụng phím tắt trong thiết kế trên phần mềm AI – Illustrator giúp bạn giảm các động tác thừa, đầy cao hiệu suất làm việc của bạn lên đáng kể và nhìn cách bạn làm việc ngầu – chuyên nghiệp hơn nhiều lần. Bên dưới là danh sách các phím tắt bạn sẽ thường sử dụng nhất trong quá trình thiết kế layout.

 1. V: công cụ chọn
 2. A: công cụ chọn trực tiếp (chọn 1 đối tượng trong một Group)
 3. Ctrl + 2: khóa đối tượng
 4. Ctrl + Alt + 2: mở đối tượng đã bị khóa
 5. Ctrl + 3: ẩn đối tượng
 6. Ctrl + Alt + 3: hiện đối tượng đã bị ẩn
 7. Ctrl + – (phím gạch ngang): thu nhỏ
 8. Ctrl + + (dấu cộng): phóng lớn
 9. Ctrl + [ (phím ngoạc đơn vuông): đảo đối tượng xuống dưới 1 lớp
 10. Ctrl + ] (phím ngoạc đơn vuông): đảo đối tượng lên trên 1 lớp
 11. Ctrl + Shift + [ (phím ngoạc đơn vuông): đảo đối tượng xuống dưới cùng
 12. Ctrl + Shift + [ (phím ngoạc đơn vuông): đảo đối tượng lên trên cùng
 13. Ctr + 0 (số không): đưa trang giấy về giữa và đầy màn hình
 14. Tab: ẩn / hiển thị tất cả các hộp công cụ
 15. F6: mở bảng màu
 16. Ctrl + T: mở bảng định dạng chữ
 17. T: chọn công cụ đánh văn bản
 18. I: chọn công cụ hít màu
 19. F7: mở hộp thoại Layer
 20. S sau đó bấm phím Enter / nhập số % vào ô Unifrom / bấm OK để thu nhỏ (scale) đối tượng lại